Здравен портал и онлайн аптека - Галения

Министър Десислава Атанасова говори за болниците с доказани нарушения


Редица нарушения бяха констатирани в болниците след проверки на МЗ. От началото на т.г.са направени 16 инспекции, 7, от които са по организация на административната дейност. Това обяви министър Десислава Атанасова. 
    Инспекторите установили нарушения на както в Търговския закон /ТЗ/, така в Закона за обществените поръчки и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. При по-голямата част от проверяваните лечебни заведения обществените поръчки са били разделяни, нарушавани са също правилата за реда и организацията за провеждане на процедурите. По отношение на даренията, получавани от болниците, е установено, че някои от тях нямат разписани правила за тяхното приемане. Нарушения има и при сключвани граждански договори, съобщи министър Атанасова. В много случаи те са имали характер на прикрити трудови договори, липсва отчетност за изпълнението на възложените дейности. В някои лечебни заведения са нарушавани изискванията за определяне на допълнителни възнаграждения на персонала. Това е ставало без да има утвърдени правила за разпределяне и изплащане на средствата, с което е нарушавана финансовата дисциплина.         
    На пресконференцията министър Атанасова информира, че всички доклади от извършените проверки са изпратени на Агенцията за държавен финансов контрол, която предстои да направи свои проверки. В резултат на инспекциите МЗ ще утвърди унифицирани правила за управлението на лечебните заведения, заяви министър Атанасова. Тя посочи примери с лечебни заведения в столицата и в провинцията, които при извършване на сходни по обем и вид ремонтни дейности са постигали драстични разлики в цените. Друга мярка, която МЗ ще предприеме, е смяната на своите представители в бордовете на университетски и държавни болници, където има доказано лоши резултати. „Такива незадоволителни резултати означават, че представителят на държавата не е упражнявал адекватно своите правомощия, посочи министър Атанасова. На това основание вече е сменен представителят на министерството в борда на Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив, която е натрупала големи дългове. Министърът на здравеопазването не изключи възможността да бъдат сменени и директори на болници, ако констатираните нарушения се потвърдят при последващите проверки.

/Министерство на Здравеопазването/

 

реклама
Новини и събития

ЯНУ 20 НАЙ-ГОЛЯМАТА НИ АГ-БОЛНИЦА „МАЙЧИН ДОМ” ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ПРАЗНИКА НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ Реализираният проект за енергийна...

АВГ 07 Министър Десислава Атанасова говори за болниците с доказани нарушения Редица нарушения бяха констатирани в...

АВГ 07 БФС организра ефективен протест Днес, 11 юли 2012г. се проведе разширен...

АНКЕТА

Нуждаем ли се от здравна реформа