Потребителско споразумение

<<<<<<<<<<<<<< Законодателството на Р България изисква лиценз за продажба на ЛС без лекарско предписание по интернет/вписване в регистъра за интернет търговия на лекарствени средства в ИАЛ/, поради тази течаща процедура временно е-аптека /online търговията/ е преустановена и всяка поръчка ще бъде отказана>>>>>>>

Преди  да използвате настоящия портал, онлайн магазин както и всяка друга публикувана информация  моля, прочетете изцяло, внимателно и с разбиране настоящите общите условия за използване на сайта. Това е споразумение между потребителя /Вие/ и „Галеник” ООД собственик на www.galenia.bg при използване на услуги свързани с достъпа и използване на интернет страницата (уебсайта).

В случай, че не сте съгласни с настоящите условия или с част от тях, както и ако не сте разбрали общите условия или част от тях, то следва да преустановите НЕЗАБАВНО използването на уебсайта.

С всяка Ваша активност, съставляваща пряко или косвено използване на информация от www.galenia.bg  или на предлагани лекарствени средства БЕЗ лекарско предписание, услуги и други, Вие потвърждавате, че приемате и се обвързвате с Общите условия за използване на www.galenia.bg. При възникване на конфликт/спор между Вас и „Галеник” ООД то той следва да бъде уреден според настоящето споразумение към момента.

Галеник" ООД може да преразгледа и обнови тези настоящите условия по всяко време, като няма задължение да Ви информира предварително или в момента на влизане в сила. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 Интернет страницата (уебсайтът) www.galenia.bg е разработен и се поддържа от  "Галеник" ООД. „Галеник" ООД , ЕИК 123552973 е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и в Изпълнителната Агенция по Лекарствата /ИАЛ/.

"Галеник" ООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеките на дружеството, както и на наредба по чл. 219 ал.2.

Уебсайтът www.galenia.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация в това число и приложения.

Цялото съдържание на www.galenia.bg е с информационен характер и няма за цел да насърчава ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства и/или към предприемане на самолечение под каквато и да е форма, също така този уебсайт НЕ рекламира лекарствени средства отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такива /реклами/.

В този ред на мисли никоя част от съдържанието на www.galenia.bg  не може да бъде считано като предложение за покупко-продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на информация или част от нея, „Галеник„ ООД не се счита обвързано  и не приема под никаква форма евентуални поръчки за подобни продажби.

"Галеник" ООД през сайта си www.galenia.bg НЕ ПРОДАВА под никаква форма  лекарствени средства по лекарско предписание, въпреки че това не може да се гарантира поради редица фактори като: технически, човешки, не оторизиран достъп до системата целяща злоупотреби и други, които са без знанието на "Галеник" ООД. Дори и при  закупуване на лекарствен продукт по лекарско предписание през сайта според споменатите по-горе причини, „Галеник” ООД има право да сторнира продажбата, като на потребителя ще бъде възстановена цялата сума по покупката. Моля, при забелязване на продукти по лекарско предписание с възможност за закупуване онлйан през www.galenia.bg  не се колебайте да се свържете с нас по телефон или имейл.

Цялото съдържанието на www.galenia.bg е със здравна насоченост, но по никакъв начин не замества професионалната медицинска помощ, съвет, диагноза или лечение.  Информацията на всички продукти в онлайн магазина е взета от задължителната листовката на производителя. Достоверността и пълнотата на цялото съдържанието като и на части от него разположени на сайта не може и не е гарантирана. Винаги се обръщайте към Вашия личен или лекуващ лекар или друг медицински специалист.

ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР, ЛИЧЕН ЛЕКАР ИЛИ СЪОТВЕТЕН МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПРИ НАСТЪПИЛ ЗДРАВЕН ПРОБЛЕМ ИЛИ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ТАКЪВ. Не забравяйте, че информацията в сайта може да се окаже непълна, неточна, неясна и подвеждаща, като „Галеник” ООД не носи отговорност за достоверността й, също така не изключва възможност за грешки, неясноти или пропуски. САМОЛЕЧЕНИЕТО Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ

 „Галеник” ООД не носи отговорност за морални и физически щети, както психически проблеми настъпили след, в резултат на или поради използване на съдържание от сайта, а също така при невъзможността за използване на съдържанието на www.galenia.bg в следствие на технически причини, като профилактика, хакерски атаки, временно преустановяване на работа и пр!

Информацията в www.galenia.bg  се опреснява периодично, като „Галеник” ООД не носи отговорност за щети настъпили в следствие на неактуална информация.

От изложеното по-горе при използване на настоящия сайт Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние НЕ носим отговорност при възникване на вреди от всякакъв характер при използване на информация от този уебсайт. Ползването на този уебсайт е изцяло на ваша отговорност.

Сайтът www.galenia.bg притежаван от „Галеник” ООД има право да отмени или задържи докато се осъществи връзка с потребителя, на закупени продукти, които са доказано с грешна информация, цена или информация за доставка.

Уебсайта съдържа връзки към уебсайтове стопанисвани от трети лица, различни от „Галеник” ООД. Влизането в тях както и използването на какъвто и да било тип информация от тях е на Ваш риск като „Галеник” ООД не носи отговорност

Уебсайта е публичен и е базиран в Интернет пространството, като ние не носим отговорност за гаранции от зараза с вируси или проникване на зловреден софтуер на вашата лична машина, точност, истинност, обективност, бързодействие на уебсайта или следене на трафика от трети страни.

Всички материали представени в www.galenia.bg , включително изображения, текст, графики, софтуер, аудио/видео клипове са защитени с авторски права  с изключение на изрично упоменатите, са предмет на защита от действащото право тук влизат и правата върху търговските марки, авторски права и пр. Съдържанието или част от него не може да бъде използвано за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност.

реклама
Новини и събития

ЯНУ 20 НАЙ-ГОЛЯМАТА НИ АГ-БОЛНИЦА „МАЙЧИН ДОМ” ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ПРАЗНИКА НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ Реализираният проект за енергийна...

АВГ 07 Министър Десислава Атанасова говори за болниците с доказани нарушения Редица нарушения бяха констатирани в...

АВГ 07 БФС организра ефективен протест Днес, 11 юли 2012г. се проведе разширен...

АНКЕТА

Нуждаем ли се от здравна реформа