Медицински термини

По азбучен ред

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Ю Я

облигатни аероби   (obligate aerobes)

облигатни анаероби   (obligate anaerobes)

облитерация   (obliteration)

облитериращ тромбангиит   (thromboangiitis obliterans)

обнубилация   (obnubilation)

обсервация   (observation)

обтурационен   (obturating)

обтурация   (obturation)

овариалгия   (ovarialgia)

овариален   (ovarian)

овариектомия   (ovariectomy)

овариотомия   (ovariotomy)

овариум   (ovarium)

овулация   (ovulation)

огнестрелна рана   (gunshot wound)

одинакузис   (odynacusis)

одинофагия   (odynophagia)

озена   (ozena)

окисление   (oxidation)

оклузивен   (occlusive)

оклузия   (occlusion)

оксалурия   (oxaluria)

оксигенация   (oxygenation)

окципитален   (occipital)

олекранон   (olecranon)

олеогранулом   (oleogranuloma)

олигакиурия   (oligakiuria)

олигемия   (oligemia)

олигозооспермия   (oligozoospermia)

олигоменорея   (oligomenorrhea)

олигосиалия   (oligosialia)

олигохидрамнион   (oligohydramnios)

олигурия   (oliguria)

олфакторен   (olfactory)

омалгия   (omalgia)

омартрит   (omarthritis)

оментит   (omentit)

оментум   (omentum)

омфалит   (omphalitis)

омфалорагия   (omphalorrhagia)

омфалотомия   (omphalotomy)

омфалофлебит   (omphalophlebitis)

онихауксис   (onychauxis)

онихогрипоза   (onychogryposis)

онихогрифоза   (onychogryphosis)

онихолиза   (onycholysis)

онихомикоза   (onychomycosis)

онихорексис   (onychorrhexis)

онихосхиза   (schizonychia)

оофорит   (oophoritis)

операбилен   (operable)

опистотонус   (opisthotonos)

оплождане   (fertilization)

реклама
Новини и събития

ЯНУ 20 НАЙ-ГОЛЯМАТА НИ АГ-БОЛНИЦА „МАЙЧИН ДОМ” ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ПРАЗНИКА НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ Реализираният проект за енергийна...

АВГ 07 Министър Десислава Атанасова говори за болниците с доказани нарушения Редица нарушения бяха констатирани в...

АВГ 07 БФС организра ефективен протест Днес, 11 юли 2012г. се проведе разширен...

АНКЕТА

Нуждаем ли се от здравна реформа