Докъде стигна фармацевтичната индустрия в борбата срещу COVID-19?

Докъде стигна фармацевтичната индустрия в борбата срещу COVID-19?

Глобалната иновативна фармацевтична индустрия е ускорила усилията си в разработката на антивирусни лекарства, ваксини и диагностични методи в борбата срещу COVID-19. Научноизследователската фармацевтична индустрия в глаболен мащаб е фокусирана върху три ключови области в борбата срещу пандемията COVID-19. Това посочват от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM).Антивирусни лекарства-Около 30 антивирусни лекарства в различни етапи на развитие или употреба понастоящем се изследват от иновативните фармацевтични компании, за да се установи дали те са ефективни при лечение на пациенти с COVID-19. Компаниите споделят съединения и информация от своите бази данни в съвместен опит за ускоряване на разработването на терапевтични средства и диагностика за справяне с настоящите и бъдещите огнища на коронавирус.

AbbVie обяви, че в партньорство с глобалните здравни власти проучва ефективността на лекарства за ХИВ/СПИН при лечение на COVID-19. Вече са стартирани клинични изпитвания с лопинавир/ритонавир в тясно сътрудничество с европейските здравни власти и Американската администрация по храните и лекарствата (FDA).

AstraZeneca, чрез научните си познания в областта на инфекциозните заболявания и технологията за откриване на антитела, бързо мобилизира своите изследователски усилия за откриване на нови коронавирус-неутрализиращи антитела като лечение за предотвратяване на заболяването COVID-19. В момента компанията приспособява своята Програма за превенция на пандемии (P3), за да отговори на пандемията COVID-19 и екипите на AstraZeneca сега са фокусирани върху идентифицирането