ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

"ГАЛЕНИК" ООД е собственик на домейна на този сайт и отговаря за техническата му поддръжка. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. "ГАЛЕНИК" ООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: гр. Стара Загора, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 63, ет. 1, ап. 2, с ръководител маг.фар.Георги Димитров Чилов, а именно Удостоверение № 3891-1 от 09,05,2014 издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата. Настоящите правила и условия представляват единственото споразумение между Вас и Собственика на интернет сайта относно използването на сайта от Ваша страна. Нито Вие, нито Собственикът на сайта имате задължения различни от съдържащите се в настоящите условия. Освен ако изрично не е посочено друго, настоящите правила и условия заменят всички предишни ангажименти, задължения и гаранции, в писмена или устна форма, между вас и Собственика по отношение на сайта.

 

Информация на сайта

Операторът на интернет сайта си запазва правото по всяко време да прави промени или да прекратява без уведомление части или характеристики на сайта. Информацията не трябва да се тълкува като съвет; тя се предоставя само с информативна цел. Възможно е някои изображения на продукти да имат илюстративна цел, а реалните продукти да се различават от тях. Операторът на сайта, нито трета страна или доставчик на данни или съдържание не може да гарантира последователността, точността, пълнотата или надеждността на информацията и/или съдържанието на сайта. Този интернет сайт не бива да бъде използван вместо лекарски съвет. Ако откриете грешки или пропуски в съдържанието на сайта, моля уведомете ни.

 

Поръчка

При поръчката клиентът е длъжен да предостави верни и пълни данни, необходими за надлежното ѝ изпълнение. Поръчката на стоки от електронния магазин е обвързана с регистрация на клиента и създаване на клиентски профил. За физически лица: име, фамилия, телефон, адрес и e-mail. За юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и e-mail. Предоставените от клиента данни ще бъдат използвани от страна на търговеца само за нуждите на надлежното изпълнение на поръчката. Условие за въвеждането на поръчката е клиентът да потвърди съгласието си с настоящите Общи условия с натискането на съответния бутон. След въвеждането на поръчката, клиентът получава e-mail, с който търговецът потвърждава получаването на поръчката.

 

Цени на стоките и тяхната промяна

Цената на стоките в сайта е за 1 брой с включен ДДС в български лева, освен ако изрично не е посочено друго. Стойността на доставката не е включена в посочената цена на продуктите. Собственикът на сайта има правото да променя цените на предлаганите в сайта продукти, без предварително да уведомява посетителите за това. Цените в сайта могат да се различават от цените в реалните аптеки ГАЛЕНИК и са валидни само за онлайн поръчки. Плащането на цената може да се извърши само чрез „наложен платеж“ - заплащане в брой при доставката.

 

Договор за продажба от разстояние

 

Продуктите, които се намират на интернет страниците в онлайн аптеката служат за визуализация и не представляват обвързваща оферта за продажба. Завършвайки процеса на поръчване с натискане на бутона "купувам", потребителят от своя страна изпраща обвързващо предложение за сключване на договор за продажба. Непосредствено след това потребителят получава електронно съобщение с автоматично потвърждение за получаване на поръчката (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката все още не представлява приемане на предложението за сключване на договор. Договорът с ГАЛЕНИК ООД се счита за сключен едва след изпращането на поръчаните продукти и потвърждение на изпращането посредством електронно съобщение до клиента (потвърждение за изпращане). Закупуване на предлаганите стоки е допустимо само в обичайните за лични нужди с нетърговска цел количества.

 

Право на отказ

Имате право да се откажете от направена поръчка, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни. Срокът на право на отказ е четиринадесет дни от датата на приемане на последната доставена стока от Вас или от посочено от Вас трето лице, различно от доставчика. След вашия отказ ние ще ви възстановим всички плащания, като използваме същото платежно средство, използвано от вас при първоначалната транзакция  незабавно и най-късно в четиринадесет дневен срок след получаване на Вашето уведомление за отказ от договора. Вие трябва да ни изпратите обратно стоките за ваша сметка не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Моля имайте предвид, че ако опаковката е нарушена, продуктът е използван, има следи от драскотини, удари, липсват аксесоари или сертификата за гаранция, той не може да бъде върнат, освен ако е дефектен или счупен. Не можем да възстановим стойността на продуктите, ако са в състояние, което не позволява повторната им продажба. Не носим отговорност за загубени пратки. Ваша отговорност е продуктите да са подходящо опаковани, за да не бъдат повредени по време на транспортирането. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас. Дефектни продукти се приемат съгласно условията за гаранция на производителите. Това не засяга Вашите законови права.

В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: .................................................................. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

 

Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До: „ГАЛЕНИК“ ООД, със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ № 63, ет. 1, ап. 2, факс № .........................., тел: ........................., ел. адрес: ................................

 

- С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Поръчано на/получено на: ..................................... г.

- Име на потребителя/ите: ..................................................................................................................................................................................................

- Адрес на потребителя/ите: ...............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

- Подпис на потребителя/ите : ................................................

- Дата: ................................

 

Неразрешено връщане

Ако върнете продукт без предварително одобрение, няма да можем да обработим връщането Ви и няма да може да може да Ви възстановим сумата или да направим замяна. Неразрешените връщания ще бъдат изпратени обратно на подателя с разходи за доставка и административна такса.

 

Доставка

Ваше задължение е да въведете правилния адрес за доставка при създаване на поръчката. Ако сте въвели грешен адрес, ние нямаме задължение да препратим поръчката на правилния адрес за своя сметка. Адресът за доставка не може да бъде променян след като поръчката вече е изпратена. ГАЛЕНИК ООД не може да възстановява разходи за доставка.

 

 

Защита на личните данни

ГАЛЕНИК ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент"). При обработването на лични данни спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки. ГАЛЕНИК ООД може да обработва и съхранява следните лични данни на потребителите - физически лица, а именно: Име; фамилия; парола; адрес; имейл; телефонен номер; рождена дата. За юридически лица: фирма, ЕИК, МОЛ, телефон, адрес и имейл. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIES): За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате нашият интернет сайт, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате сайта. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

 

Линкове

Линкове към други сайтове могат да бъдат предоставяни за ваше удобство, но са отвъд контрола на Собственика на сайта и не се дават гаранции за тяхното съдържание. При използването им прегледайте правилата и условия за ползване на тези интернет сайтове.

 

Достъп до сайта

Не можем да гарантираме, че сайтът може да функционира без прекъсвания и без грешки по всяко време. Не носим отговорност за загуби или щети в резултат от невъзможност за достъп до сайта или изпълнение на поръчка. Собственикът на сайта може по всяко време да променя съответните правила и условия, политики и уведомления.

 

Отговорност

Собственикът на интернет сайта, неговият персонал и свързани лица не носят отговорност за загуба, щети (преки или косвени), лични наранявания или разходи от какъвто и да било вид, понесени от Вас или трета страна (включително Ваша фирма) в резултат от използването на и достъпа до, пряко или косвено, на интернет сайта, информацията, съдържаща се на него или подаването на личните Ви данни в системата.

 

Клаузи

В случай на конфликт или противоречие между разпоредбите на настоящите условия и правила и други приложими правила и условия, политики или уведомления, другите приложими правила и условия, политики или уведомления, които важат конкретно за даден раздел или модул от интернет сайта, ще бъдат водещи при използването на този раздел или модул от сайта.

 

Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

 

Приложимо законодателство

Всички правила и условия, политики и уведомления са подчинени и се тълкуват съгласно законодателството на Република България.